Qui som?

La Coordinadora Jove de La Creu Alta - Llamps i Trons és un projecte sorgit del moviment associatiu i juvenil del barri de La Creu Alta amb l'objectiu d'esdevenir un espai de trobada de les entitats i el jovent en general del barri, per tal de donar sortida als seus projectes o inquietuds. Volem promoure un model de joves auto-organitzats, auto-gestionats i implicats en l’entorn, treballant per a la millora del barri, especialment a la dimensió juvenil.

Creiem en un model en què els joves s’organitzin de manera lliure però també coordinada, aprofitant les experiències de cada entitat, així com la imaginació i la inventiva per resoldre dificultats en temps certament precaris. Volem innovar, oferir alternatives i donar veu el jovent del barri, sense distinció de cap tipus.

Qui en pot formar part?
Pot formar part qualsevol jove, sigui quina sigui la seva procedència, que desitgi implicar-s'hi en alguna de les comissions o àrees de treball.

També són entitats adherides: Arran Sabadell, Diables i Banyetes de La Creu Alta, Esplai La Branca, Esplai L’Esparver i Gegants i Grallers de La Creu Alta.

Com ens organitzem?
Llamps i Trons aposta per una estructura participativa i assembleària, compatible amb un repartiment de tasques i de responsabilitats mitjançant comissions. L’Assemblea és el principal òrgan de govern de l’entitat. Es reuneix dues vegades a l’any, a finals de juny i a finals de novembre. Hi formen part els representants de les entitats membres de la Coordinadora i totes aquelles persones que participin de les comissions i dels projectes.

Actualment, estan en funcionament les següent comissions:

Barri: treballa per a necessitats o reivindicacions concretes que sorgeixin al llarg del curs. Recull les necessitats del jovent del barri i articula propostes transformadores mitjançant accions diverses; així com activitats culturals sorgides de propostes juvenils.

- Coordinació: coordina la resta de comissions i vetlla pel compliment de les seves tasques, així com pel bon desenvolupament dels projectes aprovats a l’Assemblea.Convoca les Assemblees i reunions de preparació de Festa Major i es reuneix periòdicament amb l’Associació de Veïns de La Creu Alta i les entitats adherides.

- Tresoreria: porta el control econòmic de la Coordinadora; presenta el balanç econòmic de la Festa Major i proposa vies de finançament per al projecte.

- Difusió: gestiona els diferents espais de difusió del projecte de la Coordinadora, així com dels actes al llarg de l’any: cartells, xarxes socials, vídeos, relació amb premsa, etc. Vetlla per la imatge corporativa de la Coordinadora.

- Festa Major: Es divideix en comissions específiques per a les tasques concretes de l’organització de la Festa Major. Actualment, es troben en funcionament les subcomissions: Activitats, Concerts, Barres i Correbars. Poden sorgir tantes subcomissions com siguin necessàries.

Un motor de propostes
Llamps i Trons també volem actuar com a motor de propostes i iniciatives que serveixin per fer un barri millor. És per això que promovem i participem de diversos projectes transformadors, amb l'objectiu que aquests agafin autonomia per si sols, més enllà de l'assemblea de la Coordinadora. En són exemples l'Hort Cooperatiu L'Escarola, la recerca de nous usos per al Vapor Cusidó o la reivindicació d'un local per al jovent del barri, que ha derivat en el projecte "Cal Balsach per al barri".

Calçotada a l'Hort Cooperatiu L'Escarola

Grup impulsor de l'Escarola

Murals reivindicatius al Vapor Cusidó

Xerrada a la Plaça sobre espais reals de participació 


Campanya de Can Balsach pel Barri